Şualar

Şualar, Ed-Dâî, 923. sayfadasınız.

 Ed-Dâî
1Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde
Said'den yetmiş dokuz emvat
2 bâ-âsâm âlâma.
 
Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş,
Beraber ağlıyor
3 hüsrân-ı İslâma.
 
Mezar taşımla pür-emvat enîndar o mezarımla
Revânım saha-i ukbâ-yı ferdâma.
 
Yakînim var ki, istikbal semâvâtı, zemin-i Asya
Bâhem olur teslim yed-i beyzâ-yı İslâma.
 
Zira yemin-i yümn-ü imandır,
Verir emn ü eman ile enâma.
ba

 Ed-Dâî 1Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Said'den yetmiş dokuz emvat 2 bâ-âsâm âlâma.   Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş,
Beraber ağlıyor 3 hüsrân-ı İslâma.   Mezar taşımla pür-emvat enîndar o mezarımla Revânım saha-i ukbâ-yı ferdâma.   Yakînim var ki, istikbal semâvâtı, zemin-i Asya Bâhem olur teslim yed-i beyzâ-yı İslâma.   Zira yemin-i yümn-ü imandır, Verir emn ü eman ile enâma. ba