İlk Dönem Eserleri

İlk Dönem Eserleri, Şeriatın Ferde, Neve, Medeniyete Karşı Birkaç Nüktesi, 248. sayfadasınız.

 Şeriatın Ferde, Neve, Medeniyete Karşı Birkaç Nüktesi
Birinci Nükte: Vicdanın anasır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan "İrade, Zihin, His, Lâtife-i Rabbâniye" her birinin bir gâyâtü'l-gâyâtı vardır.
· İradenin ibadetullahtır.
· Zihnin mârifetullahtır.
· Hissin Muhabbetullahtır.
· Lâtifenin müşehadetullahtır.
İbadet-i kâmile dördünü tazammun eder. Şeriat; şunların itidal ve muvazenetlerini muhafaza ve gâyâtü'l-gâyâtına sevkettiği gibi, nefsin fıtraten serbest bırakılmış olan kuva-ı selâsesini ifrat ve tefritten kurtarıp hikmet, iffet, şeceâtı tazammun eden adalet noktasına sevkeder.
İkinci Nükte: Ümmet, şeriata temessükü nisbetinde terakki ve tesahülü nispetinde tedennisi hakâik-i tarihiyedendir.
Üçüncü Nükte: Medeniyet-i hazıra ile Şeriat-ı İslâmiye esas itibariyle muvazene:
İşte "medeniyet-i hâzıra", beş menfi esas üzerine teessüs etmiştir.
· Nokta-ı istinadı kuvvettir. O ise şe'ni tecavüzdür.

 Şeriatın Ferde, Neve, Medeniyete Karşı Birkaç Nüktesi Birinci Nükte: Vicdanın anasır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan "İrade, Zihin, His, Lâtife-i Rabbâniye" her birinin bir gâyâtü'l-gâyâtı vardır. · İradenin ibadetullahtır. · Zihnin mârifetullahtır. · Hissin Muhabbetullahtır. · Lâtifenin müşehadetullahtır. İbadet-i kâmile dördünü tazammun eder. Şeriat; şunların itidal ve muvazenetlerini muhafaza ve gâyâtü'l-gâyâtına sevkettiği gibi, nefsin fıtraten serbest bırakılmış olan kuva-ı selâsesini ifrat ve tefritten kurtarıp hikmet, iffet, şeceâtı tazammun eden adalet noktasına sevkeder. İkinci Nükte: Ümmet, şeriata temessükü nisbetinde terakki ve tesahülü nispetinde tedennisi hakâik-i tarihiyedendir. Üçüncü Nükte: Medeniyet-i hazıra ile Şeriat-ı İslâmiye esas itibariyle muvazene: İşte "medeniyet-i hâzıra", beş menfi esas üzerine teessüs etmiştir. · Nokta-ı istinadı kuvvettir. O ise şe'ni tecavüzdür.