İlk Dönem Eserleri

İlk Dönem Eserleri, Birkaç vecizeler, 341. sayfadasınız.

Birkaç vecizeler
· Hevesat-ı nefsaniyeyle erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir.
· Merak, ilmin hocasıdır.
· İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.
· Sıkıntı, sefahetin muallimidir.
· Acz, muhalefetin menşeidir.
· Zaaf, gururun madenidir.
· Sığar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır.
· Tenasüp, tesanüdün esasıdır.
· Temasül, tezadın sebebidir.
· Müsavatsız adalet, adalet değildir.
· Gayr-ı meşru muhabbetin âkıbeti, mükâfatı, mahbubun gaddârâne adavetidir.Haşiye
ba

Birkaç vecizeler · Hevesat-ı nefsaniyeyle erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir. · Merak, ilmin hocasıdır. · İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır. · Sıkıntı, sefahetin muallimidir. · Acz, muhalefetin menşeidir. · Zaaf, gururun madenidir. · Sığar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır. · Tenasüp, tesanüdün esasıdır. · Temasül, tezadın sebebidir. · Müsavatsız adalet, adalet değildir. · Gayr-ı meşru muhabbetin âkıbeti, mükâfatı, mahbubun gaddârâne adavetidir.Haşiye ba