İlk Dönem Eserleri

İlk Dönem Eserleri, 9. Divan-ı Harb-i Örfi, 379. sayfadasınız.


Risale-i Nur Külliyatından

İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi
Veya
Divan-ı Harb-i Örfî

Bediüzzaman Said Nursî

Telif Tarihi: 1909 (Rûmî: 1325)
İlk Baskı: 
İkbal-i Millet Matbaası, İstanbul 
1911 (Rûmî: 1327)

Risale-i Nur Külliyatından İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Veya Divan-ı Harb-i Örfî Bediüzzaman Said Nursî Telif Tarihi: 1909 (Rûmî: 1325) İlk Baskı: 
İkbal-i Millet Matbaası, İstanbul 
1911 (Rûmî: 1327)