İlk Dönem Eserleri

İlk Dönem Eserleri, Hutbe-i Şâmiye'nin Zeylinin Zeyli, 571. sayfadasınız.


Hutbe-i Şâmiye'nin Zeylinin Zeyli
Kırk iki sene evvel1Dinî Ceridelerde neşredilen Said'in makalesidir.
Yaşasın Şeriat-ı Garrâ

26 Şubat 1324 (11 Mart 1909)
Dinî Ceride, no. 73
2
ba

Hutbe-i Şâmiye'nin Zeylinin Zeyli Kırk iki sene evvel1Dinî Ceridelerde neşredilen Said'in makalesidir. Yaşasın Şeriat-ı Garrâ 26 Şubat 1324 (11 Mart 1909) Dinî Ceride, no. 73 2 ba