Barla Lahikası

Barla Lahikası, 115. Mektup, 180. sayfadasınız.

- 115 -
 Nasuhîzade Şeyh Mehmed Efendinin fıkrasıdır.
Bülbül-i Bağistan-ı Kur'ân, Üstad-ı Ekremim, Efendim Hazretleri,
Mürşid-i ekmel, şeyhim Hacı Rahmi Sultan Hazretleri, seferberliğin ikinci senesinde irtihâl-i dâr-ı beka buyurdular. Burdur'u teşrifinizden bir ay evvel, merhum Rahmi Sultan'la beraber bir cami-i şerifte birkaç cemaatle bulunmakta iken, sükût-i hâl-i murakebeye varıldı. Bazı velîler ruhânî teşrif buyurdular. Nihayette, siz Üstadım teşrif buyurdunuz. Bir cezbe-i Rahmân zuhurla uyandım, kendime geldim. Bir ay sonra Burdur'u teşrifle, bazı yevm sohbet-i irfâniyenizde bulunup ruhlarımıza gıda bahşolundu.
Şu tulûatımı arza ictisâr ediyorum:
Halka-i hakikatte devrandadır ol mübârek Üstad.
Kavuşturdular ruhunu, ervâh-ı enbiyaya ânın.
Mest-i müstağrak olup hayrettedir ol mübarek Üstad.
Mübarek Kur'ân'ın dellâlısın dediler âna.
Sözleri cândır, onu tutmayan ruhsuzdur hemân,
Bütün söylediği nur-u hikmettir ânın.
Mirâc-ı ruhânîde devrandadır ol mübarek Üstad.
Kalbim içre feyz-i Nurun görmüşem hemân.
İçi umman-ı vahdette, dışı sahrâ-yı kesrette görünür Üstad.
Dünyada, uhrâda refik olalım âna.
Umarım Mevlâm ihsân eder biz âciz kullarına.
Nasuhîzâde Mehmed, söyledi hemân bu sırları.
Hazine-i Kur'ân'ın bir miftâhıdır Hazret-i Üstad.
Nasuhîzâde Şeyh Mehmed

- 115 -  Nasuhîzade Şeyh Mehmed Efendinin fıkrasıdır. Bülbül-i Bağistan-ı Kur'ân, Üstad-ı Ekremim, Efendim Hazretleri, Mürşid-i ekmel, şeyhim Hacı Rahmi Sultan Hazretleri, seferberliğin ikinci senesinde irtihâl-i dâr-ı beka buyurdular. Burdur'u teşrifinizden bir ay evvel, merhum Rahmi Sultan'la beraber bir cami-i şerifte birkaç cemaatle bulunmakta iken, sükût-i hâl-i murakebeye varıldı. Bazı velîler ruhânî teşrif buyurdular. Nihayette, siz Üstadım teşrif buyurdunuz. Bir cezbe-i Rahmân zuhurla uyandım, kendime geldim. Bir ay sonra Burdur'u teşrifle, bazı yevm sohbet-i irfâniyenizde bulunup ruhlarımıza gıda bahşolundu. Şu tulûatımı arza ictisâr ediyorum: Halka-i hakikatte devrandadır ol mübârek Üstad. Kavuşturdular ruhunu, ervâh-ı enbiyaya ânın. Mest-i müstağrak olup hayrettedir ol mübarek Üstad. Mübarek Kur'ân'ın dellâlısın dediler âna. Sözleri cândır, onu tutmayan ruhsuzdur hemân, Bütün söylediği nur-u hikmettir ânın. Mirâc-ı ruhânîde devrandadır ol mübarek Üstad. Kalbim içre feyz-i Nurun görmüşem hemân. İçi umman-ı vahdette, dışı sahrâ-yı kesrette görünür Üstad. Dünyada, uhrâda refik olalım âna. Umarım Mevlâm ihsân eder biz âciz kullarına. Nasuhîzâde Mehmed, söyledi hemân bu sırları. Hazine-i Kur'ân'ın bir miftâhıdır Hazret-i Üstad. Nasuhîzâde Şeyh Mehmed